PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 7                  
           ------------------------                  
        z lotu SCHWERIN II z dnia 10.06.18           
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:34:09.3 N 11:24:24.0 E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,30,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 525.906 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  13              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  190              
   5.Ilość konkursów.......................:  38              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1134.93            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1011.67            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,13,30             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,12,38             
   10.Czas trwania konkursu.................:59 min. 8 sek.         
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :słonecznie                      
    w miejscu przylotu:słonecznie                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 60.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja DZIERZGOŃ [ 8]                      
      Lot do MP w kat.B, C.                        
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 5 │ Sekcja DZIERZGOŃ    │  13  │ 190  │  38 │20.00│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  13  │ 190  │  38 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------