- strona 1 -                                 
            PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja MALBORK [ 4]                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  1 STRUZIK     S & J      1 5 5  10  223.73 56.8     
  2  2 NADOLNY     JAKUB      1 5 5  10  216.75 21.6     
  3  3 ROCZYŃSKI    JERZY      1 5 5  10  213.01 34.7     
  4  10 BARKOWSKI    TADEUSZ     1 5 5  10  211.63 25.1     
  5  5 SZKLARCZYK   MARIAN     1 5 5  10  210.01 26.9     
  6  6 KOŚCIESZA    DARIUSZ     1 5 5  10  208.73 20.6     
  7  4 MICHCIK     ANDRZEJ     1 5 5  10  206.28 14.3     
  8  7 GŁĄB      FRANCISZEK   1 5 5  10  203.51 32.7     
  9  8 DREWA      MIROSŁAW    1 5 5  10  202.18 22.1     
  10  9 SZYMCZAK    RYSZARD     1 5 5  10  200.91 16.9     
  11  12 WAKERMAN    STANISŁAW    1 5 5  10  200.65 10.8     
  12  11 BIELA      EDWARD     1 5 1  6  109.37  4.9     
  13  15 PŁUGOWSKI    JANUSZ     1 4 1  5   91.22  5.9     
  14  13 ZAJĄC      JERZY      1 5 0  5   87.89  8.7     
  15  14 BARTMAŃSKI   MIROSŁAW    1 4 0  4   70.23 11.4     
  16  16 KRYŃSKI     ZDZISŁAW    1 2 1  3   54.45  2.3     
  17  17 OWCZAREK    RYSZARD     1 1 0  1   18.69  1.3     
  18  18 WASILCZUK    STANISŁAW    1 0 0  0   0.00  0.0     
  19  19 ORZĘCKI     DARIUSZ     1 0 0  0   0.00  0.0